מדיניות פרטיות

מועד כניסה לתוקף: 8.2.2021

 

תודה שבחרת לגלוש באתר שלנו!  אנו, צפונתון, מכבדים את פרטיות המשתמשים שלנו. מסמך זה מתאר את מדיניות הפרטיות באתר האינטרנט שלנו http://www.tzfonton.com. כיוון שפרטיותכם חשובה לנו, נעזרנו בחברת לקסראפט טכנולוגיות לניסוח מדיניות פרטיות זו. מטרת המדיניות היא להסביר כיצד אנו נוהגים ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד אנו מטפלים במידע הנמסר לנו על-ידי המשתמשים באתר או במידע הנאסף על-ידנו בעת השימוש באתר.

כללי 

כמו בזמן שימוש בכל אתר אינטרנט אחר, בעת שימוש באתר שלנו נאסף מידע על המשתמשים. חלק מהמידע מזהה משתמשים באופן אישי, כדוגמת שם וכתובת, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו"ב. זהו מידע שנבקש ממך למסור, לדוגמה כאשר נרשמים לשירותים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד.

רישום לשירותים 

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים או בעת רכישת מוצרים בהם, נבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

מאגר המידע

הנתונים הנאספים יישמרו במאגר המידע שלנו.

השימוש במידע 

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:

לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתרים. לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים.

לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים - לרבות פרסום מידע ותכנים.

כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני 

אנו מעוניינים לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותינו וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך רק אם ניתנה הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת ניתן לבטל ההסכמה ולחדול מקבלת המידע.

אנו לא מוסרים את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, אנחנו רשאים להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים, ובלבד שהמידע אינו מזהה את המשתמשים באופן אישי.

מסירת מידע לצד שלישי 

אנו לא מעבירים לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן: לצורך ביצוע פעולות באתר. לדוגמא, אנו מאחסנים את שרתנו אצל חברה חיצונית, והמידע השמור על ידינו נשמר על ידה.

אם נציע מוצרים או שירותים המסופקים עם ידי צד שלישי יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה אודות המשתמשים שבחרו לבצע הרכישה; 

אם תבצעו באתר פעולות המנוגדות לדין; במקרה של מחלוקת משפטית בינך לביננו, יכול שתתחייב חשיפת פרטיך; 

אם נקבל הוראה חוקית, או צו שיפוטי יורה לנו למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי; 

אם נמכור או נעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שנתמזג עם גוף אחר או נמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

פרסומות 

כמו אתרים רבים אחרים, גם אנו עשויים לאפשר לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. במידה ויש פרסומות באתר שלנו, המודעות מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה חברות אלה מציבות Cookies במחשבי המשתמשים באתר. ה-Cookies מאפשרות להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.

אבטחת מידע 

אנו מיישמים מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע לצמצום הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אבל אין שום מערכת או נוהל המעניקים בטחון מוחלט. לכן, אנו לא יכולים להתחייב ששרתינו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. אנו ממליצים בחום ליישם אזרחות אינטרנט נבונה, ובין השאר להימנע משימוש חוזר באותה סיסמא ושם משתמש באתרים שונים.

זכות לעיין במידע 

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, זכותך לעיין במידע המוחזק עלייך במאגר מידע. כמו כן, זכותך לפנות בבקשה לתיקון כל פרט שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, או בבקשה למחוק את המידע, באמצעות פנייה במייל: guy.finkelstein@gmail.com

 

מסירת מידע לצד שלישי 

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, זכותך על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

משתמשים ממדינות זרות 

אתר זה פועל מישראל, אך אנו עושים ככל יכולתנו לכבד זכויותיהם של משתמשים ממדינות זרות. אם אתם משתמשים באתר ממדינות האזור הכלכלי האירופאי, יתכן ויש לכם זכויות נוספות על אלו המנויות לעיל, ובכללן:

הזכות לאישור בדבר קיומו של מידע פרטי;

הזכות לגישה למידע הפרטי שנאסף אודותיכם;

הזכות לעדכן או לתקן מידע שנאסף אודותיכם;

הזכות למחוק מידע שנאסף אודותיכם ובלבד שלא נדרש לצרכים המוגדרים בחוק; 

הזכות לחזור מהסכמה לשימוש במידע;

הזכות לערער על השימוש במידע בפני הרשות הרלוונטית במקום מושבכם.

במידה ואתם תושבי הרשות האירופאית אנא פנו אלינו לכתובת האימייל :

guy.finkelstein@gmail.com

נשמח לעדכן אתכם בנוגע לזכויותיכם. אם אתם עושים שימוש באתר ממדינת קליפורניה ארה״ב, אתם רשאים לסרב למכירת מידע אישי שלכם לצדדים שלישיים. בנוסף, זכותך לקבל אחת לשנה דיווח על המידע הפרטי שלכם, ועל הדרך בה השגנו אותו. פנו אלינו לכתובת האימייל לעיל לקבלת הדיווח כאמור.

העברות נתונים בינלאומיות 

לצורך תפעול האתר, ייתכן שמידע שאנחנו אוספים ישמר, יעובד, ויועבר בין מדינות בהן אנו, אתם, וספקי המידע שלנו עובדים. לכן, יתכן שמידע שאנחנו אוספים יועבר למדינות להן אין חוקי הגנת נתונים התואמים את אלה הפועלים בישראל או באזור הכלכלי האירופי, בכללן, ארה״ב, רוסיה, יפן, סין, והודו. אנו משתדלים שספקי השירותים שלנו יעמדו בדרישות המחמירות ביותר של שמירת מידע, אבל אין לנו יכולת לשלוט במערכותיהם. אם אינכם מסכימים להעברות הפרטים האישיים המתוארות בסעיף זה, חדלו מיד משימוש באתר. 

שינויים במדיניות הפרטיות 

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים נעדכן את המשתמשים הרשומים שלנו, וכן נעדכן את המדיניות באתר זה. תודה שבחרתם להשתמש בשירותינו. אנא, פנו אלינו בכל שאלה:

guy.finkelstein@gmail.com

--- 

חברת לקסקראפט טכנולוגיות סייעה בשמחה להכנת מסמך פרטיות זה. אנו לא משרד עורכי דין, ואיננו מספקים ייעוץ משפטי, אלא, מנגישים מידע לציבור הרחב. אנו מקווים שנהניתם מהשימוש במסמך זה, וכי הוא סייע לכם לממש את זכויותיכם. אם תרצו ללמוד עוד על השירותים שלנו, נשמח אם תבקרו באתר שלנו. אנא פנו אלינו בכל שאלה בכתובת hello@lexcraft.ai 

צרו קשר

© 2021 by Guy Finkelstein. Proudly created with Wix.com

הקרבת קורבן ל-Google: צפונתון תל אביב הצפון הישן חדשות עדכונים. האפי נאו?