תנאי שימוש

מועד כניסה לתוקף: 8.2.2021

כל הזכויות באתר ״צפונתון״ של גיא פינקלשטיין (להלן: ״בעלת האתר") לרבות התכנים והתמונות וכל המפורסם והמוצג בו שייכים בלעדית לבעלת האתר ומוגנות בהתאם לחוק.

 

חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לעשות שימוש כלשהו (בין מלא ובין חלקי) בתכנים המפורסמים באתר ללא אישור מראש ובכתב מבעלת האתר שהינה בעלת הזכויות.

ALL RIGHTS RESERVED TO GUY FINKELSTEIN

Use and/or duplication of this material without express and written permission in advance from this blog's author and/or owner is strictly prohibite  

 

תגוביות (טוקבקים)

התוכן המופיע בתגוביות באתר "צפונתון״ של גיא פינקלשטיין אינו תוכן המסופק, נערך או נבדק על ידי גיא פינקלשטיין ו/או מי מטעמה. גיא פינקלשטיין אינה אחראית בשום צורה לתוכן התגוביות, ובתוך כך איננה אחראית לנכונות, דיוק, אמינות וטיב התגוביות לרבות לגבי שגיאות, הטעיות, פגיעה באדם או בחברה, הפרות חוק ו/או כל תוכן פוגעני אשר עלול להתפרסם בהן.

כל שימוש שיעשה המשתמש בהסתמך על תגוביות הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש, אשר לוקח על עצמו את כל הסיכונים הכרוכים בפעולתו והוא האחראי הבלעדי לכל נזק שעלול להיגרם ו/או שנגרם לו.

במקרה של תביעה לבית המשפט בדרישה לחשיפת פרטים של כותב תגוביות – תשאיר גיא פינקלשטיין את ההכרעה לשיקול דעתו של בית המשפט, גיא פינקלשטיין תעביר את התביעה לכתובת המייל של כותב התגובית, ובכך יסתיים טיפולו של גיא פינקלשטיין בנושא.

גיא פינקלשטיין תומכת נלהבת בחופש הביטוי, אך לא פחות מכך גם בתרבות דיון. אין לשלוח תגוביות המכילות תוכן בלתי חוקי, מזיק, מאיים, גס, מטריד, פוגע, גזעני, משמיץ, העלול להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלול לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר.

תגובות פוגעניות, מתלהמות, מסיתות ושאינן ענייניות יימחקו. אין בעלת האתר אחראית לתוכן התגוביות המפורסמות באתר.

כלל הביקורות ו/או הסקירות באתר זה הינן של בעלת האתר ובהתאם לחוויות האישיות אותן חוותה ואין הדבר מעיד אודות איכות המוצרים הנסקרים בכללותם. בעלת האתר אינה שוללת את העובדה כי יתכן שמשתמש אחר יחווה את המוצר הנצרך באופן שונה.

 

אין בעלת האתר אחראית לכל נזק אשר עלול להיגרם כתוצאה מסקירה/חוות דעת/ מאמר דיעה המופיע באתר.

צרו קשר

© 2021 by Guy Finkelstein. Proudly created with Wix.com

הקרבת קורבן ל-Google: צפונתון תל אביב הצפון הישן חדשות עדכונים. האפי נאו?